FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS jest kolejną organizacją, która pozytywnie przeszła proces certyfikacji i otrzymała tytuł Wellbeing Leader.

O FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS:

Fujitsu jest głównym japońskim dostawcą najnowszych technologii i sprzętu w dziedzinie informatyki i komunikacji (ICT), oferującym szeroki zakres produktów, rozwiązań i usług. Jest też doskonałym przykładem jak można tworzyć wellbeingową propozycję wartości dla swoich pracowników. Organizacja towarzyszy swoim pracownikom i wspiera ich codzienne działania tak, aby jednocześnie dbać o ich efektywność, jak i zadowolenie.

Fujitsu Technology Solutions nie tylko dba o pracowników, ale i co ważne stwarza możliwości, które poprzez proaktywne podejście wspierają pracowników każdego dnia. Organizacja bardzo mocno stawia na to, żeby pracownicy rozwijali świadomość siebie i swoich potrzeb, żeby tworzyli wspierające miejsce pracy, angażowali się i brali odpowiedzialność za to, żeby im się dobrze pracowało.

To wspaniale stwierdzić, że to ludzie w Fujitsu mają szansę tworzyć wellbeingowe miejsce pracy, kierując się swoimi potrzebami i odpowiedzialnością za rezultaty.

W analizie przypadku zostały przedstawione wybrane praktyki wellbeingowe, dzięki czemu można zaobserwować jak organizacja realizuje założenia wellbeingu w praktyce.

W każdym z obszarów organizacja bazuje na badaniu potrzeb i słuchaniu ludzi, co wyrażone jest poprzez korzystanie z narzędzi takich jak:

 • Coroczna ankieta satysfakcji pracowników – na podstawie wyników corocznej ankiety organizacja powołała Improvement Team, który identyfikuje i realizuje potrzeby pracowników z zakresu środowiska pracy, procesów i wellbeingu.
 • KPI Report dotyczący zaangażowania kadry menadżerskiej – zauważalny wzrost udziału w inicjatywach i rozwiązaniach wellbeing na poziomie team managerów i wyższym.
 • Ankiety satysfakcji po każdym wydarzeniu/rozwiązaniu wellbeingowym – wzrost potrzeb i zainteresowania dający rezultat w cyklicznych rozwiązaniach systemowych.

Fujitsu również konsekwentnie bada jakość oraz zasadność wdrażanych rozwiązań i dzięki temu zauważa ich efektywność, która przejawia się w poprawie wskaźników takich jak:

 • Enablement/ empowerment – angażowanie i wzmacnianie pozycji pracowników
 • Fujitsu as a place of work – jako miejsce pracy,
 • Respect – szacunek,
 • Cooperation and teamwork – współpraca, praca zespołowa

Na straży kultury organizacyjnej stoi manifest.

MANIFEST: Jako organizacja stawiająca człowieka w centrum, zapewniamy środowisko pracy, w którym każdy pracownik jest włączony (uwzględniony) oraz struktura organizacyjna jest wizualizacją sieci biznesowej, a nie hierarchią ludzi. 

 1. Traktujemy siebie nawzajem z godnością i szacunkiem. Uśmiechamy się. Mówimy „cześć”. Wspieramy się. Szacunek, szczerość i praca zespołowa to nasza codzienna etykieta.
 2. Zachęcamy i cenimy zdrową dyskusję oraz różnorodność opinii niezależnie od organizacji, czy miejsca w strukturze. Każdy głos ma znaczenie!
 3. Zachęcamy siebie wzajemnie do czynienia znaczących zmian.
 4. Nie zakładamy, czy zgadujemy. Jesteśmy otwarci na dyskusje, dzielenia się opiniami, aby uniknąć plotek i nieporozumień.
 5. Razem jest lepiej niż osobno (samemu), wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za najlepszą atmosferę pracy i współpracę.
 6. Wierzymy w siebie nawzajem. Wspólnie osiągamy sukcesy, jeśli jednak ponosimy porażkę – ponosimy ją razem i wyciągamy wnioski na przyszłość.
 7. Razem jesteśmy silniejsi. Nie ma takiego wyzwania, któremu nie sprostamy jako jedna drużyna.
 8. Posługujemy się wieloma językami, ale mówimy jednym głosem – jesteśmy jedną drużyną, drużyną Fujitsu.
 9. Jesteśmy różni, ale działamy w oparciu o te same wartości.
 10. Ludzie są sercem, które pompuje „krew” w naszej organizacji.
 11. Hierarchia jest tylko strukturą i nie ma wpływu na Twoją wartość.
 12. Wszyscy znamy nasze obowiązki i prawa, w razie wątpliwości pytamy, aż wszystko stanie się jasne.

Organizacja posiada główną strategię Wellbeing nazwaną 7+ Habits of Wellbeing People (7+ NAWYKÓW Wellbeingowych Ludzi). Jest to strategia, której zadaniem jest kierunkować na rozwijanie 7 kluczowych nawyków w obszarach takich jak zdrowie fizyczne i psychiczne, witalność, rozwój, udoskonalanie i wdrażanie kolejnych wspierających inicjatyw. (Aby zapoznać się z treścią artykułu, należy kliknąć na znak +) 

Sharpen your body (Wyostrz/ Ukształtuj swoje ciało)

Nawyk nr 1 – Bądź aktywny!

Promowanie bycia aktywnym zarówno w pracy jak i poza nią: używanie schodów, przerwy w pracy i siedzeniu, aktywne członkostwo w jednej z licznych drużyn sportowych, używanie karty sportowej. Organizacja bierze też co rok udział w globalnym wyzwaniu 10000 kroków dziennie i uświadamia jak to wpływa również na zdrowie mentalne.

Sharpen your vitality (Wyostrz/ Ukształtuj/Podkręć swoją witalność)

Nawyk nr 2 – Śpij dobrze!

Nawyk wspierany wyzwaniami i badaniem z użyciem monitorów aktywności dobowej, kampanie edukacyjne o tym dlaczego jest to ważne i jak spać efektywne.

Nawyk nr 3 – Badaj się!

Cykliczne monitorowanie zdrowia (badania krwi, EKG itp.), jako sposób na wczesne zapobieganie chorobom

Nawyk nr 4 – Pij wodę!

Wspieranie picia wody poprzez edukację i wskazywanie korzyści, które dzięki temu są osiągane

Sharpen your soul (Wyostrz/ Ukształtuj swoją duszę)

Nawyk nr 5 – Miej hobby i pasje i dziel się nimi z innymi

Sharpen your mind (Wyostrz/ Ukształtuj swój umysł)

Nawyk nr 6 – Relaksuj się i bądź wdzięczny!

Budowanie nawyku relaksowania się i wdzięczności każdego dnia, budowanie pozytywności, trenowanie umiejętności pozostawania w kontakcie ze swoimi potrzebami

Sharpen your taste (Wyostrz/ Ukształtuj swój smak)

Nawyk nr 7 – Dbaj o dietę!

Wspieranie zdrowej diety i dobrego odżywiania – np.: dni wegetariańskie, zdrowy brunch, spotkania z dietetykiem, owoce w pracy.

Sharpen your brain (Wyostrz/ Ukształtuj swój mózg)

Nawyk nr 8 – Rozwój osobisty

Promowanie  stałego rozwoju osobistego i zawodowego, wspierane szkoleniami, kursami, akcjami typu „Maraton czytelniczy”

W procesie certyfikacji Fujitsu opracowało szczegółowe case study, stosowanych u nich praktyk wellbeingowych. Praktyki, zgodnie z metodologią Wellbeing Institute, zostały podzielone na 6 obszarów. Poniżej znajdziecie opis wszystkich obszarów. (Aby zapoznać się z treścią artykułu, należy kliknąć na znak + przy każdym obszarze.)

Jakimi działaniami organizacja wspiera ludzi, aby byli świadomi siebie, swoich potrzeb, mieli poczucie sensu i pewność siebie?

NARZĘDZIA I ROZWIĄZANIA:

1. W zakresie zdrowia psychicznego jest to cykliczny projekt Mental Health Awareness Week, który tematycznie dotyka najbardziej aktualnych zagadnień, jak wypalenie zawodowe, stres, komunikacja, budowanie relacji

2. Cykliczne szkolenia Mental Health dla managerów, ukierunkowane na ich potrzeby dotyczące zdrowia psychicznego

3. Budowanie kultury doceniania i wdzięczności – Kindness Day

4. W zakresie kariery i rozwoju – Individual Development Plan i indywidualny plan rozwoju, tworzony wspólnie z menedżerem, który wskazuje ścieżkę rozwoju jak i wspiera w osiągnieciu zamierzonego celu. 

5. UnconsciousBias – obowiązkowe dla każdego pracownika szkolenie na platformie e-learnigowej. („Bias”, czyli stronniczość lub nieświadome uprzedzenia.) W szkoleniu kładziony jest nacisk na uświadomienie tych mimowolnych negatywnych nastawień wobec danej osoby czy grupy lub mimowolnej pozytywnej przychylności wobec niej. Pomimo iż wszyscy uważamy się raczej za osoby etyczne, bezstronne i sprawiedliwe, okazuje się, że jesteśmy bardziej stronniczy niż nam się wydaje.

Jakimi działaniami organizacja wspiera ludzi, czuli się na co dzień dobrze zarówno pod względem fizyczny, jak i psychicznym?

ROZWIĄZANIA:

1. Cykliczne spotkania Mental Health Awareness Week w trakcie których zachęcamy do odbycia podróży w głąb siebie i odkrycia tego, że to my jesteśmy potrzebną zmianą w organizacji. Tylko w minionym roku odbyło się 56 godzin różnych aktywności dopasowanych do potrzeb pracowników i zostały poruszone tematy tj: depresja i wypalenie zawodowe, zajęcia relaksacyjne, masaże, muzykoterapia, joga śmiechu, wolni o stresu, inteligencja oddechu itp.

2. Relaxation classes – cykliczne comiesięczne spotkania podczas, których pracownicy mają szanse na wyciszenie się, biorą udział w medytacji i powrócenie do obowiązków z bardziej otwartym umysłem.

3. Sports events – w firmie powołane zostały drużyny sportowe: biegaczy, rowerzystów, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Drużyny biorą regularny udział w wydarzeniach sportowych.

4. Sesje z dietetykiem – cykliczne comiesięczne spotkania z dietetykiem oferujące analizę składu ciała i warsztat dotyczący zdrowego żywienia.

5. Szczepionki – coroczne wydarzenie organizowane w firmie dajce możliwość pracownikom na zaszczepienie się w siedzibie firmy.

Jakimi działaniami organizacja wspiera ludzi, aby budowali wspierające relacje i tworzyli kulturę organizacyjną opartą o zaufanie i współpracę? Co na co dzień pomaga pracownikom budować i utrzymywać dobre relacje?

ROZWIĄZANIA:

1. Comiesięczne szkolenie – „Giving and receiving feedback” – dostępne dla każdego pracownika, organizowane zawsze zgodnie z potrzebami

2. Regularne szkolenie Unconscious bias (nieświadome uprzedzenie) – szkolenie, które ma na celu uświadomić pracownikom mimowolne negatywne nastawienie wobec danej osoby czy grupy lub mimowolna pozytywna przychylność wobec niej.

3. Employee relations team – wsparcie pracowników w tematach z dziedziny: mobbingu, dyskryminacji, konfliktów w zespołach, itp.

4. Regularne comiesięczne spotkania z managerem

5. Town halls – Regularne comiesięczne spotkania z pracownikami i dyrektorem zarządzającym

6. Coroczne wydarzenia: Xmas Party (dla pracowników), FJ piknik (dla pracowników i ich rodzin)

7. Spotkania team buildingowe, których pomysłodawcami są pracownicy, wyłaniane w toku konkursu połączone z działaniami CSR, np.: nurkowanie w celu sprzątania dna jeziora, zorganizowanie integracji w zaprzyjaźnionym domu dziecka, spływ kajakiem dolina Warty i sprzątnie brzegów rzeki.

W jaki sposób organizacja tworzy wspierające miejsce pracy, które umożliwia dbałość o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz umożliwia pracownikom maksymalną efektywność?

ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE WELLBEINGOWE MIEJSCE PRACY:

 • Pokoje do relaksu z piłkarzykami
 • Piłki fitnessowe do siedzenia
 • Biurka do pracy stojącej
 • Możliwość pracy z domu
 • Elastyczne godziny pracy
 • Cykliczne szkolenie z zarządzania sobą w czasie
 • Kuchnie z kanapami jak i osobnymi stolikami
 • Owocowe wtorki

Jak to robimy, że nasze wartości, cele, zasady są ważne dla znane i spójne? Jak nasz styl działania i przywództwo sprzyja realizacji celów w poszanowaniu zdrowia, ludzi, środowiska, społeczeństwa?

ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE i INFORMACYJNE:

1. Projekt Human Workplace – identyfikacja potrzeb pracowników z zakresu procesów, jak i środowiska pracy. Grupa ludzi, która odpowiada za zbieranie potrzeb („patrzy”, „słucha”, „rewiduje”) i szuka, wspiera rozwiązania, które mogą być dedykowane tym potrzebom. Dba o działanie!

> MANIFEST – Human-centric organization – organizacja stawiająca człowieka w centrum

2. 7+ nawyków wellbeingowego człowieka

3. Cykliczne spotkania integracyjne i teambuildingowe

4. Program Reverse Shadowing, w którym wysoko postawieni pracownicy firmy towarzysza swoim młodszym stażem kolegom w codziennych obowiązkach i zadaniach i jednocześnie mentorują

5. Dział Learning and Development ciągle dopasowujący ofertę szkoleniowa

6. GRIP Scouts – Jest to projekt skierowany dla dzieci naszych pracowników mający na celu uwrażliwienie na idee wolontariatu oraz zachowań charytatywnych. Dzieci biorą udział w cyklicznych wydarzeniach organizowanych z ramienia CSR-u ze wszystkich filarów (wellbeing, environment, diversity and inclusion, operating practices, community involvement and development) w naszej firmie zbierając przypinki i kolejne poziomy nagród. Przykłady wydarzeń, w których skauci wzięli udział to światowy dzień sprzątania świata jak i spotkanie z grami planszowymi.

Jak dokładnie systemy i procesy wspierają pozytywne postawy i dbałość o dobre samopoczucie i zadowolenie ludzi? W jaki sposób budujemy systemy pracy i zarządzania, aby wspierać komfort pracy i tym samym dbać o efektywność pracowników?

BADANIE POTRZEB:

1. Coroczna ankieta satysfakcji pracowników – na podstawie wyników corocznej ankiety organizacja powołała Improvement Team, który identyfikuje i realizuje potrzeby pracowników z zakresu środowiska pracy, procesów i wellbeingu.

2. KPI Report dotyczący zaangażowania kadry menadżerskiej – zauważalny wzrost udziału w inicjatywach i rozwiązaniach wellbeing na poziomie team managerów i wyższym.

3. Ankiety satysfakcji po każdym wydarzeniu/rozwiązaniu wellbeingowym – wzrost potrzeb i zainteresowania dający rezultat w cyklicznych rozwiązaniach systemowych.

4. Dział Learning and Development organizuje spotkania dla zespołów potrzebujących pomocy soft skill, np.: zarządzanie czasem, zarządzanie konfliktem, komunikacja

5. Dział CSR w naszej firmie Diversity & Inclusion skupiający się na różnicach kulturowych i sposobach integracji kulturowej oraz usuwania trudności z tym związanych, czy na nierówności płciowej.

Firma FUJITSU posiada również szereg systemów wspierających:
(Aby zapoznać się z treścią artykułu, należy kliknąć na znak + )

SYSTEMY WSPIERAJĄCE:

1. Improvement team/ Human Workplace – grupa ludzi, która wspiera realizację działań budujących kulturę wellbeingową (od potrzeb do efektów)

2. Manifest, czyli 12 kluczowych zasad, które są wytycznymi do sposobu działania ludzi w organizacji, opisane we wstępnie

3. ISO

4. Organizacja ma wdrożony program oceny pracowników: śródroczny (midyear) i roczny (appraisal – coroczne spotkanie z pracownikiem, które daje szanse na poznanie oczekiwań i porównanie z aktualnym sposobem działania.

5. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT.

6. Individual Development Plan – jest obowiązkiem każdego pracownika posiadanie tego dokumentu, który wskazuje ścieżkę rozwoju jak i wspiera w osiągnieciu zamierzonego celu.

7. Menadżerowie są przygotowywani do odbywania spotkań ze swoimi pracownikami na półrocznych programach szkoleniowych zakończonych assesementem.

8. Communication policy – polityka i zasady komunikacji, aby była skuteczna i dopasowana do potrzeb ludzi

9. Opieka medyczna

10. Karty sportowe

11. Platforma mybenefit, dzięki której pracownicy mogą wybrać najbardziej odpowiadające im benefity jak i zbierać punkty, które można wymienić na inne dostępne atrakcje.

12. Dofinansowanie do lunchu, okularów itp.

13. Fundusz SEKININ – centralny budżet dostępny dla wszystkich filii organizacji i pracowników, którzy chcą wprowadzić istotne rozwiązania.

14. Career map – jasne ścieżki kariery w ramach organizacji zarówno w pionie, jak i w poziomie

15. Konkurs na najlepsze spotkanie team buildingowe powiązane z działaniami CSR w organizacji, np. nurkowanie w celu sprzątania dna jeziora, zorganizowanie integracji w zaprzyjaźnionym domu dziecka, spływ kajakiem dolina Warty i sprzątnie brzegów rzeki.

Serdecznie gratulujemy FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS stworzenia tak wspaniałego miejsca pracy i mamy nadzieję, że opisane powyżej praktyki zainspirują innych pracodawców do podobnych wellbeingowych inicjatyw.
Dziękujemy Magdalenie Betke (Business Relationship Manager), Zuzannie Kobas (Communication Manager) oraz Dariuszowi Okraszewskiemu (Project Manager) za przygotowanie materiałów do case study.