Skip links

Wellbeing Check Up

to badanie dla każdej organizacji, która jest gotowa poznać poziom dobrostanu swoich pracowników i otwarta na wdrożenie działań pro-wellbeingowych dostosowanych do ich potrzeb.

Główne założenia

Wellbeing Check Up to badanie, którego celem jest określenie poziomu wellbeingu ludzi, wpływu pracy na ich dobrostan oraz sprawdzenie jak pracownicy oceniają obecne wsparcie organizacji w zakresie ich wellbeingu. Wyniki badania dostarczają organizacji wiedzę na temat mocnych i słabych stron, a także określają kierunek, w których warto jest prowadzić działania podnoszące dobrostan.

Najważniejsze informacje

Wellbeing Check Up w szybki, prosty i skondensowany sposób sprawdza aktualną sytuację w organizacji pod kątem wellbeingu pracowników. Ankieta badawcza jest przeprowadzana online co umożliwia wykonanie jej w dowolnym, najbardziej dogodnym momencie.

Korzyści

Konsultacja wstępna w siedzibie firmy lub online przed badaniem

Możliwość podzielenia się z doradcą Wellbeing Institute aktualną wiedzą na temat organizacji i określenie wyzwań z jakimi się mierzą osoby nią zarządzające.

Przygotowanie kampanii informującej o badaniu np. plakat, email, prezentacja

Otwarta komunikacja do pracowników informująca na bieżąco o przeprowadzanym badaniu i kolejnych krokach.

Prezentacja z wynikami dla Zarządu

Skondensowana wiedza na temat wyników raportu, dzięki której Zarząd może w szybki i łatwy sposób zobaczyć w jakich obszarach organizacja ma wellbeing na wysokim poziomie, a jakie obszary wymagają dodatkowych działań

Badanie poziomu dobrostanu pracowników narzędziem Wellbeing Check Up

Sprawdzenie aktualnej sytuacji pracowników pod kątem wellbeingu pracowników

Raport z przeprowadzonego badania w wersji podstawowej

Wiedza na temat aktualnej sytuacji w organizacji w zakresie wellbeingu pracowników, w pakiecie Standard i Premium rozszerzona odpowiednio o mocne i słabe strony organizacji oraz rekomendacje dotyczące działań wellbeingowych, które warto wdrożyć w organizacji

Komunikat tekstowy dla pracowników z informacją zwrotną o wynikach Wellbeing Check Up

Stały kontakt z pracownikami, którzy na bieżąco są informowani o wyniku badania i planowanych działaniach w zakresie wellbeingu, co podnosi poziom ich bezpieczeństwa i zachęca do angażowania się w inicjatywy pro-wellbeingowe.

Co zrobić aby zgłosić się do Wellbeing Check Up?

jeśli chcesz przeprowadzić badanie Wellbeing Check Up w swojej organizacji zgłoś się do nas na adres info@wellbeinginstitute.com.pl

doradca Wellbeing Institute skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji wstępnej w siedzibie firmy lub online

podejmij decyzję czy chcesz przeprowadzić badanie we współpracy z nami, podpisz stosowne dokuementy m.in. umowę ramową z harmonogramem działań

przystąp do realizacji harmonogramu przy wsparciu doradcy Wellbeing Institute na każdym z jego etapów

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.