Skip links

Polityka prywatności

I. Definicje i skróty

Administrator – podmiot zarządzający (operator) serwisem internetowym https://wellbeinginstitute.com.pl funkcjonującym pod domeną https://wellbeinginstitute.com.pl tj. Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.

Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona internetowa dostępna dla Użytkowników w domenie https://wellbeinginstitute.com.pl.

Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu z wykorzystaniem Internetu, czy to za pośrednictwem przeglądarek internetowych, czy też za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń mobilnych komunikujących się z Internetem, w szczególności poprzez wyświetlenie witryny Serwisu.

II. Administrator Serwisu

 1. Administratorem Serwisu jest Wellbeing Institute sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław, KRS 0000751951, NIP: 8971860063, REGON:

Zapewnia się następujące formy kontaktu z Administratorem:

 1. pod adresem e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl;
 2. telefonicznie pod numerem: +48 791 598 888;
 3. lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Wellbeing Institute sp. z o.o., ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław.

III. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 9. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 11. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 16. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać w ramach kontaktu z Administratorem, a także w zakładce „Pomoc” (lub podobnej) w menu przeglądarki internetowej.

IV. Dane osobowe

Administrator informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu (formularz kontaktowy, newsletter).

Dane zawarte w formularzu kontaktowym

W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie zbieramy Państwa dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji, stanowisko.

Podane w formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji kierowanej do nas przy użyciu ww. formularza, która stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu. Po realizacji obsługi korespondencji możemy przechowywać ww. dane w celu ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń powstałych na tle realizowanej sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie ewentualnego dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, której potwierdzeniem będzie wysłanie przez Państwa wiadomości za pomocą formularza kontaktowego). Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Dane podają Państwo dobrowolnie, jednakże pewne dane imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu są niezbędne dla zapewnienia obsługi korespondencji kierowanej do nas przy użyciu ww. formularza kontaktowego. Ich brak uniemożliwi nam kontakt z Państwem.

Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego Newslettera, będziemy zbierać Państwa adres
e-mail, imię i nazwisko, na który będą Państwo otrzymywali treści Newslettera. Dane te podają Państwo dobrowolnie, jednak są one niezbędne do prawidłowego wykonywania przez nas usługi elektronicznej w postaci dostarczania drogą elektroniczną na Państwa adres e-mail treści Newslettera, co stanowi cel przetwarzania tych danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres subskrypcji newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z Newslettera poprzez anulacjowanie subskrypcji.

Informujemy jednocześnie, że dostarczanie treści Newslettera na podanych adres e-mail stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ramach Newslettera będą Państwu dostarczane informacje handlowe Administratora, obejmujące porady, materiały informacyjne, informacje o wydarzeniach, rabatach, promocjach itp. Przekazywanie takiej treści będzie stanowiło marketing bezpośredni Administratora, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Dostarczanie takich informacji odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo podczas zapisu do Newslettera. Odwołanie którejkolwiek z tych zgód jest możliwe w każdym czasie i będzie się wiązało z rezygnacją z otrzymywania newslettera. Brak zgody w ww. zakresie uniemożliwi Administratorowi świadczenie usługi w zakresie dostarczania treści Newslettera. Podobny skutek odniesie złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Logi serwera

W przypadku wyświetlania Serwisu gromadzimy pewne dane mogące stanowić dane osobowe, które Państwa przeglądarka wysyła na nasz serwer. Gdy oglądają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa: adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej do GMT, treść żądania, status dostępu, kod statusu http, przesyłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka cookies”.

Zarówno logi serwerowe, jak i dane pochodzące z plików cookies są przetwarzane w celu prawidłowego wyświetlania strony Serwisu oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Logi serwera i dane pochodzące z plików cookies przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów przetwarzania. Są one cyklicznie usuwane. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Po ich usunięciu nie będzie możliwości przesyłania danych, które mogą być przekazywane wyłącznie za ich pośrednictwem.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania, które zostały określone powyżej. Wiąże się to z wyświetleniem witryny Serwisu oraz zgodą na wykorzystanie plików cookie. Pliki cookies mogą Państwo usunąć ze swojej przeglądarki internetowej. Brak podania ww. danych może spowodować problemy z prawidłowym wyświetlaniem się witryny Serwisu bądź uniemożliwieniem Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa Serwisu.

Narzędzia analityczne

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, zanim to nastąpi, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych może być: m. in. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawcy usług hostingowych, operatorzy płatności elektronicznych, firma informatyczna, firma realizująca dostawy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 • niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom).

W przypadku, gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z nami.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.