Wellbeingowy wywiad z Beatą Kapcewicz

Posłuchaj Beaty Kapcewicz i jej poglądów na temat tego, czym jest wellbeing w życiu i biznesie oraz o korzyściach jakie mogą płynąć ze świadomego i wellbiengowego podejścia do sfery osobistej i zawodowej.