WELLBEINGOWY LIDER OCZAMI JACKA SANTORSKIEGO

Jacek Santorski, który jest gościem specjalnym tegorocznej konferencji Wellbeing w praktyce, zabiera nas w inspirującą podróż do świata wellbeingu osobistego i biznesowego. Mieliśmy wyjątkową okazję, aby posłuchać jego refleksji na następujące pytania:

  • jak być dobrym liderem?
  • wypalenie zawodowe – jak temu zapobiegać?
  • jak lider może zadbać o swój dobrostan?
  • czym jest plastyczność mózgu?

Obecny rynek pracy stawia wiele wyzwań przed liderami oraz managementem organizacji. Nowa zmieniająca się rzeczywistość, wysoka rotacja pracowników sprawia, że zarzadzanie nigdy nie było tak wymagające, jak w ostatnich kilku/kilkunastu latach. Można znaleźć wiele raportów, publikacji dotyczących poziomu rotacji w organizacjach oraz powodów, dla których pracownicy decydują się na zmianę miejsca pracy. I mogłoby się wydawać, że jednak pierwiastek finansowy jest kluczową kwestią, to analizując raporty i badania, można wysnuć wniosek, że na prowadzenie wysuwają się inne czynniki, które „przywiązują” ludzi do miejsca pracy. Pracownicy szukają sensu, w tym, co robią, chcą się czuć potrzebni, zauważeni, zaopiekowani i chcą doświadczać przynależność do wspólnoty. Aby to się zadziało, organizacja musi dbać o tworzenie pozytywnego środowiska poprzez budowanie pozytywnych emocji, lojalności i zaangażowania. Fundamentem zaangażowania jest poczucie satysfakcji, tak więc im więcej wiemy na temat pracowników, ich potrzeb, wartości, doświadczeń, tym łatwiej jest nam dopasować się do ich wymagań i wpłynąć na ich zaangażowanie.
A im większe zaangażowanie pracownika, tym większe wyniki biznesowe, które są kluczowe dla organizacji.

Pamiętajmy, że bez względu na to, ile szkoleń ukończą liderzy z naszej organizacji i bez względu na to, ile środków przeznaczymy na wprowadzenie zmian w kontekście dobrostanu pracowników, to niczego nie uzyskamy, jeśli lider nie zacznie pracy od siebie i pracy nad swoim dobrostanem.
W wywiadzie Jacek Santorski dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak być wellbeingowym liderem i zdradza swoją osobistą strategię na to „jak żyć”. Jest to tylko przedsmak tego, co będzie się działo podczas konferencji 17 marca 2020 w Warszawie, na którą serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby tematyką wellbeingu osobistego i biznesowego.