Pozytywny potencjał organizacji

Czy wellbeing może mieć wpływ na potencjał organizacji? Instytut Gallupa razem z firmą Healthways opracował wskaźnik Wellbeing Index i przeprowadził badania, które pozwoliły na wyłonienie pięciu kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia
z pracy.

Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeingu (sens, relacje, finanse, społeczność i zdrowie), chętniej pomagają innym, łatwiej przystosowują się do zmian, w mniejszym stopniu opuszczają pracę z powodów zdrowotnych, są mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy oraz mają większe poczucie przynależności do firmy.

Czynniki wpływające na poziom zadowolenia z pracy
  1. sens (ang. purpose) – czerpanie satysfakcji, poczucie wpływu i znaczenia swoich działań,
  2. relacje (ang. social) – dobra atmosfera w pracy, życzliwe, wspierające relacje z innymi,
  3. finanse (ang. financial) – bezpieczeństwo, stabilizacja finansowa,
  4. społeczność (ang. community) – poczucie bycia częścią większej grupy, duma z pracy w danym miejscu,
  5. zdrowie fizyczne (ang. physical) – dobre zdrowie, aktywność fizyczna.

Siła dobrych emocji

Badanie pokazuje, że oprócz finansów, które niewątpliwie dla większości stanowią bardzo ważny element, są jeszcze inne ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę, dbając o dobrostan pracowników. Określony poziom zarobków po pewnym czasie staje się czymś naturalnym, przyzwyczajamy się do niego i zaczynamy oczekiwać od pracy czegoś więcej. Chcemy poczucia sensu, rozwoju, zrozumienia oraz satysfakcji.

Liczą się także kompetencje liderów, ich troska o zespół, empatia, wsparcie, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Często osoby odchodzące z firmy nie opuszczają miejsca pracy, one odchodzą od lidera, dlatego tak ważne są odpowiednie kompetencje osób zarządzających.

Dla wielu pracowników bardzo ważne elementy to: przyjazna atmosfera, na którą wpływa poczucie wspólnoty, współpraca, wzajemna pomoc, szczerość, równe traktowanie. Nie do przecenienia jest także odczuwanie w miejscu pracy pozytywnych emocji. Jako praktyk psychologii pozytywnej potwierdzam, że rola i odczuwanie pozytywnych emocji odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie teraz, kiedy depresja staje się chorobą cywilizacyjną.

Kiedy odczuwamy pozytywne emocje w pracy, jesteśmy przyjaźniej nastawieni do siebie i do innych, stajemy się życzliwsi, mamy więcej wiary w powodzenie podejmowanych działań. Tworzymy dobre relacje z innymi, jesteśmy bardziej empatyczni, ale też mamy większą świadomość siebie, a dzięki temu lepiej się porozumiewamy i funkcjonujemy w zespole. Jesteśmy bardziej zaangażowani w wykonywanie zadań i w większym stopniu nastawieni na współpracę.

Ponadto odczuwanie pozytywnych emocji bezpośrednio wpływa na poczucie szczęścia i spełnienia oraz na lepsze zdrowie. Pracownicy szczęśliwi i zadowoleni są bardziej efektywni, kreatywni, innowacyjni i otwarci na nowe, a to przekłada się na przewagę konkurencyjną, innowacyjną i technologiczną organizacji.

Postaw na dobrostan pracowników

Od kilki lat obserwuję firmę OpsTalent z Wrocławia, z którą współpracuję i która od początku swojego istnienia wdraża u siebie kulturę organizacyjną opartą o wellbeing, dbając o dobrostan i szczęście pracowników. Pokazuje ona i udowadnia, że dbanie o wellbeing opłaca się obu stronom – zarówno pracownikom, jak i pracodawcy.

Najlepszym dowodem na skuteczność i autentyczność działań OpsTalent jest zdobycie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie ECCCSA (European Contact Centre & Customer Service Awards) w kategorii Pracodawca Roku – Najlepsze Miejsce Pracy (Employer of the Year – Great Place to Work), którego gala finałowa odbyła się w listopadzie 2017 r. w Londynie. – Programy wellbeing działają tylko wtedy, kiedy cała organizacja jest wspierająca, nastawiona na człowieka i jego rozwój. Dlatego na pierwszym miejscu powinny znajdować się inwestycje w potencjał i możliwości ludzi, inspirujące oraz wspierające przywództwo, zmianę stylu zarządzania. Dopiero potem, gdy stworzy się dobrą atmosferę i kulturę organizacyjną, można zająć się inwestycjami w benefity zewnętrzne. Od samego początku misją OpsTalent jest wstrząśnięcie globalną przestrzenią outsourcingowej obsługi klienta. Problem tej branży to deficyt zaufania i związana z nim polityka drzwi obrotowych. Dlatego OpsTalent zawsze koncentruje się na ludziach, postrzegając ich wraz z naszą kulturą jako najcenniejszy kapitał. Świadomie pielęgnujemy środowisko, w którym zaangażowanie i zadowolenie pracowników są wyznacznikami sukcesu. Naprawdę wierzymy, że czyjegoś serca nie da się kupić, ale trzeba je zdobyć. To ludzie tworzą firmę, w której każda osoba stanowi jej istotną część i może liczyć na wsparcie innych. Wzajemnie się motywujemy oraz dzielimy wiedzą. Nakręca nas pasja tworzenia, otwartość, szczerość oraz radość z działania. Cieszymy się, że jesteśmy razem, a OpsTalentersi tworzą wielką rodzinę. Cele biznesowe firmy to dalszy rozwój z dwucyfrową, roczną stopą wzrostu, a także osiągnięcie sztandarowego celu w 2020 r. – ponad 1 tys. pracowników w OpsTalent, którzy będą realizować ambitne i ciekawe projekty – podkreśla Olga Szepelak-Denes, chief people officer firmy OpsTalent.

Holistyczne podejście

Dbanie o wellbeing pracowników to wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa, a nie tylko dla działu HR. Firmy często zapominają, że liczne benefity, choć niewątpliwie bardzo cenne, nie zastąpią pracownikom poczucia równowagi między życiem zawodowym a osobistym, satysfakcji z rozwoju, doceniania za swoje osiągnięcia, wpływu na pracę i organizację.

Coraz więcej pracodawców tworzy i wdraża programy w oparciu o wellbeing, chcąc nie tylko przyciągnąć nowych pracowników, lecz także jak najdłużej utrzymać efektywność obecnego zespołu. Organizacje zaczynają wychodzić naprzeciw różnorodnym potrzebom pracowników, wspierają ich pasje i talenty, zachęcają do zaangażowania w wolontariat lub umożliwiają tworzenie w firmie grup o wspólnych zainteresowaniach. Zwiększa się też liczba świadomych liderów, którzy zdają sobie sprawę, że odpowiedzią na obecne problemy rynku pracy staje się holistyczne podejście do pracownika i zadbanie o jego dobrostan psychofizyczny.

Dr Katarzyna Kulig-Moskwa, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, twierdzi, że wellbeing i dbanie o dobrostan pracowników należy rozpatrywać w kontekście ryzyka biznesowego i strategicznego podejścia. Organizacje muszę zdawać sobie sprawę, iż w perspektywie takich czynników, jak: choroby cywilizacyjne (tj. otyłość, chroniczny stres, wypalenie zawodowe), starzejące się społeczeństwo, rynek pracownika, brak uwzględniania wellbeingu w biznesie jest realnym zagrożeniem dla rozwoju biznesu. Już dziś firmy powinny zadbać o edukację w tym zakresie, określić strategiczną rolę wellbeingu, by świadomie podążać za zmianą, która staje się nieunikniona.

Doskonałym miejscem do zdobycia wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem psychofizycznym pracowników oraz okazją do wymiany doświadczeń z praktykami wellbeingu będzie konferencja „Wellbeing w praktyce”, która odbędzie się 20.03.2019 r. we Wrocławiu.

Autor: Agnieszka Czerkawska