Czym jest poczucie sensu w pracy bardzo dobrze obrazuje przypowieść o trzech kamieniarzach.

Pewien wędrowiec zobaczył trzech mężczyzn pracujących przy drodze. Co robicie? – spytał. Nie widzisz? Zarabiam pieniądze na utrzymanie rodziny – odrzekł pierwszy. 

Ciosam kamienie zgodnie z tym, czego się nauczyłem od mojego mistrza – przyznał drugi. 

Na co trzeci z radością i błyskiem w oku odparł wskazując na powstającą budowlę w oddali: A ja buduję katedrę!
Trzej kamieniarze wykonują dokładnie tę samą pracę, ale każdy z nich w swoim odczuciu robi coś innego. Poczucie sensu w pracy jest jak „budowanie katedry”. Łatwiej zaangażować się, kiedy widzimy sens i wartość naszej pracy.

Z raportu firmy Deloitte wynika, że aż 88 proc. młodych ludzi uznaje za ważne lub bardzo ważne, aby ich praca dawała poczucie sensu.

Źródło: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm”, Deloitte, kwiecień 2018

Potrzeba posiadania sensownej i znaczącej pracy, zgodnej z własnymi wartościami, oraz społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz częściej wymieniana przez pracowników oraz kandydatów na pracowników jako kluczowa przy wyborze pracodawcy. Sens pracy jest związany m.in. z częstszym doświadczaniem emocji pozytywnych przez pracowników, wyższą satysfakcją zawodową i wyższym poziomem zaangażowania, a także z mniejszą absencją w pracy oraz wyższą jakością wykonywanych zadań. Duże znaczenie ma także poczucie bycia dumnym z tego, co się robi. W pracy bycie dumnym wynika właśnie ze świadomości jej sensu i celu, wyzwalając autentyczne zaangażowanie zarówno na poziomie indywidualnym, zespołowym jak i całej organizacji. 

Potrzebę dumy z pracy odczuwa szczególnie młode pokolenie pracowników. Duma jest dla nich celem, a nie tylko nagrodą w pracy. Organizacje coraz bardziej świadomie angażują się w działania CSR, zależy im, aby pracownicy mieli powody do dumy, że są ich częścią i zapraszają do zaangażowania się w jej działania, budując poczucie wspólnoty, celu, wartości i sensu.

Co zyskują firmy, które wykorzystując naturalne predyspozycje i pasje sowich pracowników i dbając o poczucie sensu w pracy? 

Prowadząc świadomą i mądrą politykę wellbeingową firmy te pozyskują najlepszych kandydatów do pracy, którzy później z pasją i zaangażowaniem dla nich pracują. W firmach tych, ludzie lubią swoją pracę, są kreatywni, mają większą autonomię i możliwość realizacji swoich pomysłów oraz poczucie sensu i celu tego co robią. Dzięki czemu czują się emocjonalnie związani z firmą i z przyjemnością przychodzą do pracy, bo wiedzą, że mogą się tam rozwijać i realizować swój naturalny potencjał. Firmy te zazwyczaj mają rosnące wyniki biznesowe, rotację na bardzo niskim poziomie i wzmacniają przewagę konkurencyjną. 

Ponadto, im więcej sensu czerpiemy z pracy, tym silniejsze staje się nasze poczucie ogólnego poziomu dobrostanu i zadowolenia z życia, a firma staje się miejscem, skupiającym szczęśliwych ludzi, którzy mają i dbają o wellbeing. 

Autor:

Agnieszka Czerkawska CEO Wellbeing Institute, praktyk psychologii pozytywnej, wellbeing ekspert