NA CZYM POLEGA PROGRAM PARTNERSKI
WELLBEING INSTITUTE?

Współpraca z biznesem jest podstawą realizacji misji Wellbeing Institute.
To warunek niezbędny dla rozwoju idei wellbeingu w polskim biznesie, który opiera się na zaangażowaniu firm i partnerstwach sektorowych i międzysektorowych, projektach realizowanych wspólnie z administracją publiczną, środowiskami akademickimi i organizacjami pozarządowymi. 

Program Partnerstwa, który jest głównym programem Wellbeing Institute, tworzą firmy – prekursorzy i liderzy tego tematu w polskim biznesie. To są organizacje będące w czołówce swoich branż poprzez postawienie człowieka w centrum zaangażowania oraz umiejętne uwalnianie jego potencjału. To także firmy, które chcą dzielić się wiedzą i zdobywać nowe kompetencje.

Program opiera się na czterech elementach: 

  • edukacji i dzieleniu się wiedzą

  • komunikacji i budowaniu marki pracodawców jako tych, którzy dbają o człowieka i jego wellbeing w środowiskach biznesowych i poza nimi

  • budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań Wellbeing Institute i tworzeniu wspólnej wartości na rynku

  • networking – kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie i kreowanie koncepcji wellbeingu w Polsce.

Jakie korzyści daje program partnerski Instytutu?

Program Partnerstwa to wspólna realizacja spotkań, szkoleń, wydarzeń dla Partnerów, tworzenie publikacji, podręczników, badań i raportów – wszystko po to, by biznes miał jeszcze bardziej ludzką twarz i dawał przestrzeń dla rozwoju ludzi, idei, talentów.

PATRONATY

Organizujesz konferencję, spotkanie biznesowe, wydarzenie związane z tematyką wellbeingu?

Zaproś nas do współpracy!

ZADZWOŃ I DOPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Telefon: + 48 791 59 88 88
E-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl

NEWSLETTER