Wellbeing Index Control
Badanie poziomu dobrostanu pracowników

Wellbeing Index Control (WIC) to polski, autorski program w formie ankiety elektronicznej.
Pracownicy wypełniają, a pracodawca dostaje wynik z sugerowanymi rozwiązaniami problemów.
Dzięki niemu organizacja i osoby nią zarządzające w prosty sposób sprawdzą, czy jej pracownicy są zadowoleni i usatysfakcjonowani ze swojej pracy.

WIC działa jak RENTGEN firmy. Szybko wyłapuje, gdzie leży problem.
Pozwala mu zapobiegać, ale też rozwijać się zgodnie z celami.

Dzięki WIC zareagujecie, kiedy coś jest nie tak i zminimalizujecie ryzyko odpływu pracowników.
WIC działa także w drugą stronę – kiedy chcecie coś poprawić, zrobić krok do przodu i cieszyć się uznaniem pracowników. Czyli z jednej strony jest jak RENTGEN, a z drugiej jak NATURALNY SUPLEMENT, który odżywi organizację.

Wellbeing Index Control to polskie, skuteczne narzędzie zbudowane między innymi dzięki stosowaniu zarządzania ryzykiem w praktyce.

KLUCZOWE KORZYŚCI

  • sprawdzenie aktualnej sytuacji w organizacji pod kątem wellbeingu pracowników, ich zaangażowania, poziomu satysfakcji

  • identyfikacja mocnych stron organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w 6 kluczowych obszarach

  • identyfikacja słabych stron organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w 6 kluczowych obszarach

  • wskazanie obszarów niskiego i wysokiego ryzyka, z koniecznością działania

  • rekomendacje i możliwe rozwiązania, które przyczynią się do poprawy sytuacji organizacji i rozwoju poziomu wellbeingu oraz zadowolenia pracowników

  • pomoc we wdrożeniu oraz proces certyfikacji w obszarze LIDERA WELLBEINGU

OBSZARY BADANIA

01. Obszar „Świadomość” – rozwiązania dotyczące wartości pracowników i organizacji, pracy z pewnością siebie, identyfikacji talentów, wykorzystywania flow w pracy, zaspokajania potrzeb pracowników czy wzmacniania pozytywnego podejścia, inne elementy wzmacniające świadomość pracowników.

04. Obszar „Miejsce pracy” – rozwiązania dotyczące stanowiska pracy i jego ergonomii, lokalizacji i rozwiązań stosowanych w siedzibie organizacji, dopasowywania przestrzeni do potrzeb, strefy regeneracji czy zarządzania czasem pracy, a także inne które sprawiają, że miejsce pracy sprzyja dobremu samopoczuciu pracowników.

02. Obszar  „Zdrowie” – rozwiązania dotyczące zarządzania energią, diety, aktywności fizycznej, regeneracji, budowania odporności psychicznej czy zarządzania stresem, a także inne które wzmacniają zdrowie pracowników.

05. Obszar „Kultura organizacji” – rozwiązania dotyczące promowania misji i wizji organizacji, atmosfery, integracji pracowników, autonomii, wzmacniania poczucia wpływu, stylu przywództwa stosowanego w organizacji, zarządzania rozwojem pracowników i organizacji, działań CSR, transparentności, a także inne które sprawiają, że kultura organizacyjna przyciąga pracowników do organizacji.

03. Obszar „Relacje” – rozwiązania dotyczące budowania zaufania, relacji z bezpośrednim przełożonym czy współpracownikami, komunikacji opartej na potrzebach, zarządzania konfliktem czy udzielania informacji zwrotnej, a także inne które wzmacniają relacje w organizacji.

06. Obszar „Systemy i procesy” – rozwiązania dotyczące zarządzania poprzez cele i wyniki, systemu płacowego i benefitów, struktury i procesów, systemów przyjaznych dla użytkownika, rozwoju biznesowego, a także inne które sprawiają, że systemy i procesy stosowane w organizacji wpływają pozytywnie na wellbeing pracowników.

ZADZWOŃ I DOPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Osoba kontaktowa: Agata Pelc
Telefon: + 48 507 46 46 88
E-mail: a.pelc@wellbeinginstitute.com.pl

NEWSLETTER