Audyt i doradztwo

Wsparcie organizacji w wellbeingu

Audyt i doradztwo wdrożeniowe ma na celu wsparcie organizacji w skutecznym wdrożeniu rozwiązań wellbeingowych i dobrych praktyk w organizacji. Kierowane jest do organizacji, które zaczynają proces zmiany lub już dbają o dobrostan swoich pracowników i w porozumieniu z nimi chcą wdrażać rozwiązania, które mają na celu wesprzeć ich w codziennej pracy tak, aby mogli czuć się dobrze i aby potrafili równoważyć swoje życie na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań zawodowych.

Pomagamy organizacjom zbadać i wdrożyć kompetencje organizacji i jej liderów w zakresie wellbeingu w 6 kluczowych obszarach.

Korzyści:

  • Sprawdzenie aktualnej sytuacji w organizacji pod kątem wellbeingu pracowników, ich zaangażowania, poziomu satysfakcji
  • Identyfikacja mocnych stron organizacji w zakresie wdrożeń wellbeingowych w 6 kluczowych obszarach
  • Identyfikacja potencjału rozwojowego w zakresie wdrożeń wellbeingowych w 6 kluczowych obszarach
  • Promocja organizacji jako wellbeingowej marki pracodawcy, rzetelnej i wspierającej dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk rynkowych – akademia certyfikacyjna
  • Dostęp do platformy wymiany doświadczeń praktyków HR
  • Doradztwo i wsparcie w zakresie wdrożeń
  • Uznanie rynkowe i wzrost konkurencyjności i atrakcyjności marki organizacyjnej i pracodawcy

Zgłoś swoją FIRMĘ w konkursie "The Best of Wellbeing 2021"