Ocena obciążenia psychicznego pracowników i przedsiębiorców w Polsce w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie badawczym realizowanym przez zespół badawczy Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z zespołem Wellbeing Institute.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Państwa samopoczucia i reakcji na stres w obecnej sytuacji epidemicznej.

W badaniu wykorzystano nową skalę odporności psychicznej Resilience.

Zebrane dane pozwolą zdiagnozować potrzeby oraz ich skalę z obszaru zdrowia psychicznego oraz wypracować odpowiadający na te potrzeby system wsparcia psychologicznego.

Formularz adresowany jest do wszystkich osób związanych z przedsiębiorczością, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników w Polsce.

Korzyści indywidualne

Wypełniając ankietę i odpowiadając na pytania mamy możliwość dokonania samooceny swojego samopoczucia, co może pomóc uświadomić czy i jak radzimy sobie z obecną sytuacją.

Korzyści społeczne

  • zbadamy stan samopoczucia psychicznego Polaków

  • ocenimy skutki pandemii

  • znajdziemy odpowiedzi na pytania jak się zregenerować po czasie izolacji społecznej i zmian społeczno-gospodarczych

  • opracujemy skuteczne i odpowiadające na potrzeby programy wsparcia psychologicznego

Korzyści dla biznesu

Po zakończeniu badania wyniki zostaną opublikowane w literaturze fachowej. Powstanie także publikacja z podsumowaniem wyników badań wraz z komentarzem ekspertów zawierająca prognozy oraz wskazania dla biznesu.

Link do ankiety:

https://bit.ly/COVIDbiznes

(ankieta jest anonimowa)

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem:

psychiatria@umed.wroc.pl

oraz

info@wellbeinginstitute.com.pl

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

ZESPÓŁ BADAWCZY:

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katedra i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od ponad 180 lat zajmująca się pracą dydaktyczną, naukową i usługową. Prowadzi bardzo szeroką działalność naukową począwszy od doktorantów i habilitacji po liczne publikacje naukowe i książkowe, projekty badawcze międzynarodowe, krajowe i uczelniane oraz konferencje.

https://www.psych.umed.wroc.pl/pl/

Wellbeing Institute powstał, aby wspierać organizacje w działaniach związanych z dobrostanem pracowników, a co za tym idzie, podnosić jakość życia ludzi.

Oferując innowacyjne rozwiązania, produkty najwyższej jakości oraz ekspercką wiedzę, pokazujemy firmom, jak stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy czują się spełnieni i zadowoleni, a organizacja bez problemu osiąga swoje cele biznesowe.

https://wellbeinginstitute.com.pl

Więcej o badaniu skutków obciążenia psychicznego przedsiębiorców i pracowników w Polsce w okresie pandemii koronawirusa oraz o radzeniu sobie ze stresem, niepokojących symptomach, dobrych praktykach a także o podejściu pracowników i pracodawców do nowej sytuacji dowiesz się z rozmowy dr n. med. Elżbiety Trypki, adiunkta w w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalisty z zakresu psychiatrii z Agatą Pelc – dyrektor zarządzającą w Wellbeing Institute.

Link do ankiety:

https://bit.ly/COVIDbiznes

(ankieta jest anonimowa)