Jak podnieść wartość i atrakcyjność organizacji?

Nagranie z webinaru, które skupia się na tym,  jak ważny jest audyt potrzeb pracowników w organizacji i, jakie działania wprowadzić, aby wspierać ludzi
w ramch dobrego samopoczucia psychofizycznego. 

Zakres tematyczny szkolenia online:

  • model PERMA 
  • model instytutu Gallupa
  • czego oczekują Polacy względem piejsca pracy
  • pytania diagnozujące obecną sytuację organizacji w aspekcie samopoczucia pracowników
  • czym jest W-EVP, czyli wellbeingowa propozycja wartości dla pracownika?
  • pozytywne rezultaty biznesowe, które zapewnia wprawodzenie działań wellbeingowych
  • CASE STUDY I PRAKTYKA WDROŻENIOWA

Szkolenie prowadzi: Agata Pelc, Chief Managing Director Wellbeing Institute.
Trener ludzi i biznesu w dbałości o efektywność poprzez wellbeing