Certyfikat Wellbeing Leader

Certyfikacja Wellbeing Leader jest wyróżnieniem, które dowodzi dobrych praktyk wellbeingowych organizacji. Potwierdza, że organizacja stawia człowieka w centrum, że dba o dobrostan swoich pracowników i w porozumieniu z nimi wdraża rozwiązania, które mają na celu wesprzeć ich w codziennej pracy tak, aby mogli czuć się dobrze i aby potrafili równoważyć swoje życie na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań zawodowych.

ZNACZENIE

Certyfikat Wellbeing Leader potwierdza kompetencje organizacji w zakresie wellbeingu w 6 kluczowych obszarach

KLUCZOWE KORZYŚCI

 • sprawdzenie aktualnej sytuacji w organizacji pod kątem wellbeingu pracowników, ich zaangażowania, poziomu satysfakcji

 • identyfikacja mocnych stron organizacji w zakresie wdrożeń wellbeingowych w 6 kluczowych obszarach

 • identyfikacja potencjału rozwojowego w zakresie wdrożeń wellbeingowych w 6 kluczowych obszarach

 • promocja organizacji jako wellbeingowej marki pracodawcy, rzetelnej i wspierającej dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk rynkowych

 • akademia certyfikacyjna doradztwo i wsparcie w zakresie wdrożeń

 • dostęp do platformy wymiany doświadczeń praktyków HR

 • uznanie rynkowe i wzrost konkurencyjności i atrakcyjności marki organizacyjnej i pracodawcy

ELEMENTY OFERTY CERTYFIKACJI

 • KONSULTACJE

 • AUDYT PRAKTYK WELLBEINGOWYCH

 • PRZYGOTOWANIE OPISU NAJLEPSZYCH PRAKTYK W 6 OBSZARACH WELLBEINGU

 • AKADEMIA CERTYFIKACYJNA – 6 SZKOLEŃ WELLBEINGOWYCH Z KAŻDEGO OBSZARU

 • CERTYFIKAT WELLBEING LEADER

 • BADANIE POZIOMU WELLBEINGU  W ORGANIZACJI AUTORSKIM NARZĘDZIEM BADAWCZYM

 • RAPORT Z BADANIA

 • UDZIAŁ W KONFERENCJI Z OFICJALNYM WRĘCZENIEM CERTYFIKATU

 • PAKIET MARKETINGOWY (NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ ORGANIZACJI)

 • 12 MIESIĘCZNA OPIEKA WDROŻENIOWA

CERTYFIKOWANE FIRMY

ZADZWOŃ I DOPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Osoba kontaktowa: Agata Pelc
Telefon: + 48 507 46 46 88
E-mail: a.pelc@wellbeinginstitute.com.pl

NEWSLETTER

POBIERZ OFERTĘ CERTYFIKATU WELLLBEING LEADERA