PRECERTYFIKACJA

Precertyfikacja na Wellbeing Leadera to propozycja dla organizacji, które konsekwentnie dążą do tego, aby oprzeć swoją kulturę organizacyjną na fundamentach wellbeingu. Być może jeszcze nie do końca spełniają wszystkie kryteria, ale każdego dnia pracują nad tym, aby wellbeing zagościł w organizacji na stałe.
Właśnie dla tych organizacji mamy propozycję wejścia w proces precertyfikacji, który pozwoli w rezultacie uzyskać Certyfikat Wellbeing Leader.

OFERTA PRECERTYFIKACJI

 • Diagnoza i audyt organizacji pod kątem poziomu wellbeingu

 • Wskazanie mocnych i słabych stron w 6 obszarach zgodnie z modelem wellbeingu w organizacji

 • Projektowanie rozwiązań, które podniosą poziom wellbiengu

 • Wsparcie we wdrożeniu rozwiązań

 • Monitoring postępów

 • Doradztwo i szkolenia dla HR i liderów w organizacji

 • Akademia Certyfikacyjna

 • Dostęp do doświadczeń organizacji certyfikowanych

KLUCZOWE KORZYŚCI

Organizacjom, które podejmą działania w procesie precertyfikacji oferujemy status organizacji precertyfikowanej oraz jeżeli tak wynika z audytu przyznajemy cząstkowe certyfikaty w każdym z obszarów, które w sumie składają się na pełen Certyfikat Wellbeing Leadera.

Taka jasna deklaracja wspiera proces zmian i komunikuje pracownikom poważne podejście do wdrożenia rozwiązań, które mają za zadanie poprawić ich codzienne doświadczenia w pracy.

Status organizacji precertyfikowanej daje poczucie mocy i pozwala zaangażować się ludziom w lepszą przyszłość swoją i całej firmy.

 • Zaprojektowanie skutecznych rozwiązań, które podniosą poziom wellbeingu i wynikają z faktycznych potrzeb organizacji

 • Dostarczenie wiedzy i wypracowanie planu wdrożeniowego

 • Wzrost zaangażowania ludzi w proces zmiany

 • Wsparcie i doradztwo

ZADZWOŃ I DOPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Osoba kontaktowa: Halina Sroczyńska
Telefon: + 48 791 59 88 88
E-mail: h.sroczynska@wellbeinginstitute.com.pl