Akademia Certyfikacyjna Wellbeing Institute

Akademia certyfikacyjna jest częścią procesu certyfikacji organizacji na Certyfikat Wellbeing Leadera oraz uzupełnieniem edukacji dla firm certyfikujących się w ramach certyfiaktu Wellbeing Quality.
Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wellbeingu w 6 kluczowych obszarach organizacji: świadomość, zdrowie, relacje, miejsce pracy, systemy i procesy oraz kultura organizacyjna.
Stanowi również dogodny start procedury precertyfikacyjnej dla organizacji, które planują ubieganie się o certyfikat Wellbeing Leadera. Takie organizacje, które planują wdrożyć i rozwinąć rozwiązania wellbiengowe i w najbliższym roku uzyskać potwierdzenie skuteczności swoich działań.

SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII CERTYFIKACYJNEJ

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące wartości pracowników i organizacji, pracy z pewnością siebie, identyfikacji talentów, wykorzystywania flow w pracy, zaspokajania potrzeb pracowników czy wzmacniania pozytywnego podejścia, a także inne które wzmacniają świadomość pracowników. 

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące zarządzania energią, diety, aktywności fizycznej, regeneracji, budowania odporności psychicznej czy zarządzania stresem, a także inne które wzmacniają zdrowie pracowników.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące budowania zaufania, relacji z bezpośrednim przełożonym czy współpracownikami, komunikacji opartej na potrzebach, zarządzania konfliktem czy udzielania informacji zwrotnej, a także inne które wzmacniają relacje w organizacji.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące stanowiska pracy i jego ergonomii, lokalizacji i rozwiązań stosowanych w siedzibie organizacji, dopasowywania przestrzeni do potrzeb, strefy regeneracji czy zarządzania czasem pracy, a także inne które sprawiają, że miejsce pracy sprzyja dobremu samopoczuciu pracowników.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące promowania misji i wizji organizacji, atmosfery, integracji pracowników, autonomii, wzmacniania poczucia wpływu, stylu przywództwa stosowanego w organizacji, zarządzania rozwojem pracowników i organizacji, działań CSR, transparentności, a także inne które sprawiają, że kultura organizacyjna przyciąga pracowników do organizacji.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące zarządzania poprzez cele i wyniki, systemu płacowego i benefitów, struktury i procesów, systemów przyjaznych dla użytkownika, rozwoju biznesowego, a także inne które sprawiają, że systemy i procesy stosowane w organizacji wpływają pozytywnie na wellbeing pracowników.  

ZADZWOŃ I DOPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Osoba kontaktowa: Agata Pelc
Telefon: + 48 791 59 88 88
E-mail: a.pelc@wellbeinginstitute.com.pl

NEWSLETTER