Certyfikaty Wellbeing Institute

Głównym zadaniem Wellbeing Institute jest wyróżnianie i docenianie organizacji, które wdrażają ideę wellbeingu, czyli dbania o dobrostan człowieka na co dzień. Certyfikujemy firmy, które stawiają swoich pracowników w centrum i wspólnie z nimi tworzą wyjątkowe miejsce pracy. Certyfikacja Wellbeing Leader jest wyróżnieniem pod kątem bycia dobrym pracodawcą, który stawia sobie za cel dobre samopoczucie, wysoki poziom szczęścia i zadowolenia pracowników. Ten certyfikat jest też potwierdzeniem wartości firmy oraz jej atrakcyjności, co pozwala przyciągnąć i utrzymać właściwych ludzi.

Certyfikaty Wellbeing Quality wyróżnia firmy, których rozwiązania (produkty, usługi) pozwalają na podniesienie poziomu wellbeingu ludzi i organizacji.

Certyfikujemy specjalistów, liderów i praktyków, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie wellbeingu w organizacji.

Wellbeing Institute jest pionierem na rynku polskim
w obszarze certyfikowania organizacji w zakresie wellbeingu.

SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII CERTYFIKACYJNEJ

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące wartości pracowników i organizacji, pracy z pewnością siebie, identyfikacji talentów, wykorzystywania flow w pracy, zaspokajania potrzeb pracowników czy wzmacniania pozytywnego podejścia, a także inne które wzmacniają świadomość pracowników. 

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące zarządzania energią, diety, aktywności fizycznej, regeneracji, budowania odporności psychicznej czy zarządzania stresem, a także inne które wzmacniają zdrowie pracowników.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące budowania zaufania, relacji z bezpośrednim przełożonym czy współpracownikami, komunikacji opartej na potrzebach, zarządzania konfliktem czy udzielania informacji zwrotnej, a także inne które wzmacniają relacje w organizacji.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące stanowiska pracy i jego ergonomii, lokalizacji i rozwiązań stosowanych w siedzibie organizacji, dopasowywania przestrzeni do potrzeb, strefy regeneracji czy zarządzania czasem pracy, a także inne które sprawiają, że miejsce pracy sprzyja dobremu samopoczuciu pracowników.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące promowania misji i wizji organizacji, atmosfery, integracji pracowników, autonomii, wzmacniania poczucia wpływu, stylu przywództwa stosowanego w organizacji, zarządzania rozwojem pracowników i organizacji, działań CSR, transparentności, a także inne które sprawiają, że kultura organizacyjna przyciąga pracowników do organizacji.

Zagadnienia i rozwiązania dotyczące zarządzania poprzez cele i wyniki, systemu płacowego i benefitów, struktury i procesów, systemów przyjaznych dla użytkownika, rozwoju biznesowego, a także inne które sprawiają, że systemy i procesy stosowane w organizacji wpływają pozytywnie na wellbeing pracowników.  

ZADZWOŃ I DOPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Osoba kontaktowa: Agata Pelc
Telefon: + 48 507 46 46 88
E-mail: a.pelc@wellbeinginstitute.com.pl

NEWSLETTER