Prof. Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej w swoim modelu dobrostanu (well-being theory) w skrócie PERMA, wyróżnia pięć elementów składających się na dobrostan człowieka, które bezpośrednio przekładają się na życie osobiste i zawodowe. 

Firmy, które zarządzane są z uwzględnieniem tych elementów zyskują zaangażowanych, lojalnych i wydajnych pracowników, co wprost przekłada się na przewagę konkurencyjną i zyski całej organizacji. 

PERMA to skrót od angielskich słów:

P – Positive emotions, czyli pozytywne emocje (np. radość, uznanie, komfort, inspiracja, nadzieja czy ciekawość).

Umiejętność skoncentrowania się na pozytywnych emocjach jest czymś więcej niż tylko uśmiechem. Ten pozytywny pogląd na życie może pomóc w relacjach, pracy i inspirowaniu do bycia bardziej twórczym i podejmowania większych wyzwań. Pozytywność, czyli odczuwanie pozytywnych emocji, przekłada się także na atmosferę w pracy, a jak podają najnowsze badania, dla ponad 90% pracowników dobra atmosfera w pracy jest jednym z kluczowych elementów poczucia dobrostanu. 

E – Engagement, czyli zaangażowanie, także związane z Flow (twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow (przepływ) to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Stan ten osiągamy wtedy, gdy mamy odpowiednie kompetencje, aby sprostać zadaniu, a wyzwanie motywuje nas do działania. Angażujemy w jego wykonanie nasze umiejętności i oddajemy się danej czynności, czerpiąc satysfakcję z niej samej. W tym stanie czujemy się silni i skuteczni, dajemy z siebie wszystko.

R – Relationships, czyli relacje – przebywanie wśród ludzi, współpraca, wspierające relacje.

Relacje i związki społeczne są jednym z najważniejszych aspektów życia człowieka. Dlatego tak ważne jest wspierające środowisko w miejscu pracy, ludzie, którzy są dla siebie życzliwi, gdzie czujemy wsparcie i akceptację. Często złe relacje są powodem odejść w firmie, a dobre budują moc zespołów i wzajemną współpracę.

M – Meaning, czyli poczucie sensu/ znaczenia – wiedza jaki mamy cel i znaczenie oraz dlaczego każdy z nas jest na tej ziemi, daje ludziom powód do życia oraz uświadamia sens istnienia. Poczucie sensu w pracy to świadomość, jak nasza praca jest ważna, potrzebna, co może dać nam i innym ludziom, dlaczego ją wykonujemy oraz jakie ma znaczenie w naszym życiu.

A – Accomplishment/ Achievement, czyli osiągnięcia i docenienie tego co się robi.

Posiadanie celów i ambicji w życiu może pomóc nam osiągnąć rzeczy, które mogą dać nam poczucie szczęścia i spełnienia. Czasami samo podjęcie starań, aby osiągnąć zamierzone cele, może już dać poczucie satysfakcji. Osiągnięcia w życiu ważne jest, aby się rozwijać.

Wykorzystanie modelu PERMA przez liderów może mieć korzystny wpływ na zaangażowanie pracowników, motywację w pracy, identyfikację z organizacją oraz lojalność, wspierając tym samym osiąganie przez organizację jej celów biznesowych.

Autor:

Agnieszka Czerkawska CEO Wellbeing Institute, praktyk psychologii pozytywnej, wellbeing ekspert