Choć Nowy Styl może w pierwszej chwili kojarzyć się jedynie z produkcją mebli do biura, to firma, która bardzo kompleksowo podchodzi do tematu miejsca pracy i to w szerokim tego słowa znaczeniu.  W swoim dorobku ma również rozwiązania dedykowane do miejsc użyteczności publicznej, jak: centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne, terminale pasażerskie, hotele oraz obiekty medyczne. W ich ujęciu miejsce pracy to nie tylko biurko i krzesło, ale cała przestrzeń – wyjątkowa PRZESTRZEŃ dla PRACOWNIKÓW realizujących PROCESY biznesowe. Dzięki takiemu podejściu, dobrze zaplanowanym procesom oraz nowoczesnym produktom, tworzy wyjątkowe miejsca pracy i pozwala kreować bardziej pozytywne doświadczenia pracowników.

Nowy Styl, oferując swoje doświadczenie i zaplecze technologiczno – produkcyjne, „szyje na miarę” wellbeingowe miejsce pracy (4 – MIEJSCE PRACY). Powstaje ono w wyniku wnikliwej analizy specyfiki i potrzeb danej firmy (oczekiwanej efektywności i organizacji pracy, ergonomii miejsca pracy oraz rozwiązań akustycznych).

DOPASOWANIE DO POTRZEB PRACOWNIKA to pierwszy wyróżniający się element w procesie tworzenia wellbeingowego miejsca pracy. Dużo uwagi przywiązuje się tu do ergonomii uwzględniającej psychofizyczne możliwości człowieka oraz odpowiedniej akustyki, która wspiera komfort pracy w skupieniu.

Kolejnym elementem jest DOPASOWANIE DO ROZWOJU PROCESÓW BIZNESOWYCH. Tu kluczowe znaczenie ma wyznaczenie 4 obszarów (stref) w biurze wspierających różne rodzaje pracy, co dodatkowo wpływa na wzrost  efektywności. Jest to: administracja komunikacja, koncentracja, regeneracja. Obszar administracji, jako wspólna przestrzeń sprzyja transferowi wiedzy pomiędzy różnymi działami. A że dużo pomysłów powstaje poza biurkiem w wyniku interakcji ze współpracownikami na terenie biura, to należy wyodrębnić i zadbać o obszary komunikacji. Zdecydowanym jego przeciwieństwem jest obszar koncentracji, który jest tak zaprojektowany, by zapewnić maksymalny spokój i skupienie dla zaangażowania w zadania tego wymagające. Ostatni jest obszar regeneracji. To najczęściej strefa socjalna, czyli kuchnia, gdzie bije serce firmy.

Bardzo ważne w tym procesie jest też BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I INTEGRACJA POTRZEB. Nowy Styl współpracuje już na poziomie badania potrzeb i dopasowania rozwiązań do specyfiki klienta. Uświadamia, że każda firma realizuje różnorodne procesy biznesowe, a do uzyskania wysokiej efektywności, niezbędne są funkcjonalnie zaaranżowane miejsca pracy, które jednocześnie uwzględnią potrzeby pracodawcy i pracownika.

Na koniec został bardzo ważny a nie zawsze doceniany element – WSPARCIE W PROCESIE ZMIANY. Zmiana miejsca pracy może generować niepotrzebny stres. Dlatego Nowy Styl wychodzi naprzeciw i oferuje usługę wspierającą w tym zakresie (workplace change management). Realizuje to poprzez zaplanowane i skoordynowane działania mające na celu bieżące informowanie i angażowanie pracowników w realizacje projektu. Współpracuje z ambasadorami pracowników, organizuje szkolenia i warsztaty. Proces ten kończy badaniem ewaluacyjnym po wyznaczonym okresie pracy już w nowym miejscu,którego wyniki pozwalają ostatecznie doszlifować użytkowaną przestrzeń.

Dzięki wykorzystaniu tych elementów firma Nowy Styl wpływa pozytywnie na poziom wellbeingu ludzi we wszystkich 6 obszarach wellbeingu w organizacji:

1 – ŚWIADOMOŚĆ

Przeprowadzenie badań w obszarze potrzeb (firmy, pracowników) oraz audytu miejsca pracy daje wiedzę do budowania świadomości pracownika i pracodawcy, która kieruje ich uwagę na sposób i warunki pracy w zakresie ergonomii i wykorzystania poszczególnych obszarów przestrzeni. Znaczącym uzupełnieniem  są szkolenia i warsztaty, które łagodzą przejście dyskomfortu związanego ze zmianą w miejscu pracy.

2 – ZDROWIE

Tutaj największą korzyścią przez dopasowanie miejsca pracy jest  zmniejszenie typowych dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane z siedzącym trybem pracy oraz zapobieganie skutkom niefizjologicznej pozycji siedzącej. Wartym podkreślenia jest też komfort psychiczny i fizyczny jaki zapewniają właściwe warunki akustyczne   i  oświetleniowe, odpowiednia temperatura i roślinność. Pozytywny wpływ na samopoczucie, emocje, nastrój ma niewątpliwie dbałość o estetykę i kolorystykę biura.

3 – RELACJE

Właściwe zarządzanie strefami biurowymi oraz odpowiednie przejście zmiany biura pozwala zintegrować zespół. Dzięki temu, że miejsce pracy jest tworzone z myślą o dopasowaniu jego funkcjonalności do potrzeb, umożliwia to budowanie relacji i wzmacnia codzienną biurową społeczność. Wpływa to  na wzrost kreatywności i świadomej interakcji między członkami zespołu.

5 – SYSTEMY I PROCESY

Podzielenie biura na 4 obszary (administracja, komunikacja, koncentracja, regeneracja) umożliwia swobodną pracę wszystkich pracowników. Natomiast dostosowanie różnych miejsc pracy do różnych stylów pracy zdecydowanie poprawia efektywność w firmie. Duże znaczenie odgrywa też odpowiednio zorganizowany obszar administracji (strefa pracy), który wpływa na poprawienie komunikacji, przepływu wiedzy i informacji miedzy działami.

6 – KULTURA ORGANIZACYJNA

Poprzez stworzenie warunków do różnego rodzaju  spotkań, świętowania sukcesów zawodowych i prywatnych, biuro staje się miejscem integracji oraz inicjatyw pracowników również poza godzinami pracy. Utrwalają się dzięki temu pozytywne doświadczenia i wzmacnia firmowa społeczność. Tym samym łatwa staje się realizacja wartości organizacji, dla której ważne jest zarówno zdrowie człowieka, jak i efektywność procesów biznesowych.

Firma Nowy Styl przeszła pomyślnie pełen proces certyfikacji w Wellbeing Institute – spełniając kryterium oceny, czyli „pozytywny wpływ na podniesienie poziomu wellbeing pracownika” w szczególności w obszarach: MIEJSCE PRACY  oraz w pozostałych obszarach koła wellbeingowego: ŚWIADOMOŚĆ, ZDROWIE, RELACJE, SYSTEMY I PROCESY, KULTURA ORGANIZACYJNA.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Linki:

  • strona internetowa Nowy Styl: https://pl.nowystylgroup.com/pl/
  • wywiad „Wellbeing Cafe” – wywiad Agaty Pelc– dyrektor zarządzającej Wellbeing Institute z Anną Dziadkowiec – starszym konsultantem ds. badań i analiz przestrzeni pracy z firmy Nowy Styl. Tematem rozmowy jest: „Wellbeingowe miejsce pracy w czasach niepewności – 6 kroków” https://youtu.be/5fFdhcKeH58