„Zapraszamy i zachęcamy do budowania kontaktu ze zdrowiem” – Katarzyna Szeremeta

Care Solutions tworzy opowieść o tym, jak buduje wysoki poziom wellbeingu u pracowników swoich partnerów biznesowych poprzez indywidualne podejście oraz wdrażanie długofalowych działań. Wszystko to zaczyna się od doboru odpowiedniej kadry – fizjoterapeutów, dietetyków oraz trenerów. Aby zrealizować ten cel, powstał profil kompetencyjny pracownika Care Solutions, który poza oczywistym doświadczeniem opiera się na następujących soft skillach:

  • charyzma oraz otwartość na pracę z ludźmi 
  • doświadczenie w pracy z klientem biznesowym
  • chęć ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy

Model kompetencyjny stał się początkiem wypracowania procesu działań nastawionego na rezultat:

Na każdym z powyższych etapów pracownicy działają z pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem na najwyższym poziomie. Jednak, to co wyróżnia Care Solutions spośród konkurencji, to kompleksowe podejście do klienta oraz szacunek wobec pracodawcy i jego pracowników poprzez intensywne wsłuchanie w ich potrzeby. Realizacja zamierzonych celów rozłożona jest w czasie, dzięki czemu firma w sposób systematyczny wspiera poprawę zdrowia i dobrostanu swoich pracowników.

Tylko takie podejście daje gwarancję osiągnięcia rezultatów. Poprzez długofalowe działania pracownicy mają szansę oswojenia się z wprowadzanymi zmianami, a co ważniejsze mają możliwość wyboru skorzystania z proponowanych rozwiązań i podjęcia świadomej decyzji. 

Na efektywność wprowadzanych  programów prozdrowotnych niewątpliwie ma wpływ właściwa identyfikacja potrzeb pracowników. Bez tego elementu Corporate Welness staje się tylko „modnym” dodatkiem i pozornym działaniem na rzecz poprawy wellbeingu, w ramach którego pracownicy czują się zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek aktywności. Ale czy takie podejście skupione tylko i wyłącznie na celu organizacji pomijając potrzeby pracowników może w jakikolwiek sposób wpłynąć na poprawę ich dobrostanu?

Spójność, kompleksowość oraz długoterminowość działania Care Solutions powoduje, że usługi oraz produkty przekładają się na większość obszarów wellbeingu:

Programy Corporate Wellness, które są realizowane u partnerów z zasady wpisują się w obszar zdrowia oraz miejsca pracy. Jednak rozłożenie całego projektu w czasie poprzez prowadzenie szereg działań daje wymierne rezultaty w postaci zmiany nawyków, przekonań, budowania świadomości czy poprawy zdrowia i samopoczucia.

Obejrzyj wywiad z Care Solutions na temat wyzwań we wdrażaniu programów prozdrowotnych w firmach.