Pozytywny potencjał organizacji

Czy wellbeing może mieć wpływ na potencjał organizacji? Instytut Gallupa razem z firmą Healthways opracował wskaźnik Wellbeing Index i przeprowadził badania, które pozwoliły na wyłonienie pięciu kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia z pracy. Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeingu (sens, relacje, finanse, społeczność i zdrowie), chętniej pomagają innym, łatwiej przystosowują się do zmian, w mniejszym stopniu opuszczają pracę z powodów zdrowotnych, są mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy oraz mają większe poczucie przynależności do firmy. Czynniki wpływające na poziom zadowolenia z pracy sens (ang. purpose) – czerpanie satysfakcji, poczucie wpływu i znaczenia swoich działań, [...]