Certyfikat Wellbeing Quality dla WeekOffice

Autorski projekt „WeekOffice” skierowany jest do firm angażujących zespoły projektowe. Łączy 3 kluczowe elementy warunkujące zmianę nawyków stylu pracy w kierunku pracy efektywnej, opartej o dbałość o zdrowie psycho-fizyczne i energię osobistą. Umożliwia zarządzanie energią osobistą, uczy nawyków pracy w praktyce. Zakłada przekazywanie wiedzy, budowanie świadomości, kształtowanie umiejętności oraz pracę nad zmianą postawy uczestnika projektu.

  • PIERWSZY KROK: Analiza potrzeb oraz badanie nawyków. W praktyce to 15 minutowa indywidualna konsultacja oraz 30 minutowy trening.
  • DRUGI KROK: Terminowa współpraca opierająca się na indywidualnych aspektach pracowników danej firmy. Program cechuje się holistycznym spojrzeniem na człowieka i jego potrzeb. Cykliczne konsultacje i spotkania z trenerem aktywności fizycznej i dietetykiem.
  • TRZECI KROK A: Tygodniowy wyjazd, podczas którego ludzie wykonują codzienne obowiązki pracy i jednocześnie mają możliwość przyjrzenia się swoim codziennym nawykom stylu życia i pracy. Obserwują swoje działania i wspierając się doradztwem specjalistów kształtują zdrowe nawyki: uważność na swoje potrzeby, uważne odżywianie, aktywność fizyczna, dbałość o relaks i regenerację, świadome przerwy w pracy, praca zgodnie z cyklem dobowym.
  • TRZECI KROK B: Opcjonalnie wyjazd ten można potraktować jako przyjemną zmianę codziennej rutyny pracy, która zostaje wzbogacona o wszelkie usługi wellness oraz sesje treningowe wzmacniające zdrowie fizyczne i mentalne. Celem jest przede wszystkim regeneracja przy zachowaniu możliwości wykonywania swojej codziennej pracy.
  • CZWARTY KROK: Utrwalanie zdobytej wiedzy oraz praktykowanie zdrowych nawyków poprzez cykliczne spotkania z trenerem lub specjalistą danej dziedziny.

Dzięki temu, że projekt analizuje pracowników pod kątem czynności wykonywanych na danych stanowiskach może być dopasowany do indywidualnych potrzeb i umożliwia zmianę systemu pracy tak, żeby człowiek mógł rozwinąć swój maksymalny potencjał. Jako WeekOffice dopasowujemy się do potrzeb, zmieniamy perspektywę wyzwań i urozmaicamy czas. Wasz czas.