mkproject

Strona główna/mkproject

About mkproject

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far mkproject has created 16 blog entries.

Pozytywny potencjał organizacji

Pozytywny potencjał organizacji Czy wellbeing może mieć wpływ na potencjał organizacji? Instytut Gallupa razem z firmą Healthways opracował wskaźnik Wellbeing Index i przeprowadził badania, które pozwoliły na wyłonienie pięciu kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia z pracy. Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeingu (sens, relacje, finanse, społeczność i zdrowie), chętniej pomagają innym, łatwiej przystosowują się do zmian, w mniejszym stopniu opuszczają pracę z powodów zdrowotnych, są mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy oraz mają większe poczucie przynależności do firmy. Czynniki wpływające na poziom zadowolenia z pracy sens (ang. purpose) – czerpanie satysfakcji, poczucie [...]

Wellbeing kluczem do szczęścia

Odczuwanie przez pracownika wellbeingu w pracy jest pożądaną sytuacją zarówno z perspektywy jednostki, jak i całej organizacji, ponieważ korzystnie wpływa na poczucie satysfakcji, na zaangażowanie oraz lojalność pracowników. Wpływ czynników na poczucie satysfakcji z życia i szczęścia człowieka w różnych obszarach jego funkcjonowania bada psychologia pozytywna. Psychologia pozytywna jest stosunkowo młodą dziedziną nauki, zajmującą się głównie: podłożem dobrego samopoczucia zwanego dobrostanem lub wellbeingiem, mocnymi stronami człowieka – jego siłami charakteru, a także pozytywnością, optymizmem, szczęściem i rozkwitem. Psychologia pozytywna dodaje do wiedzy o zaburzonym funkcjonowaniu człowieka wiedzę o radości, szczęściu, spełnieniu i trwałej satysfakcji. Głównym inicjatorem, promotorem i przedstawicielem [...]

Mindfulness drogą do wellbeingu

Uważność jest jedną z głównych podstaw metodologii Wellbeing Institute. Aby świadomie dbać o wellbeing w organizacji, należy być uważnym na potrzeby własne i współpracowników. Czym jest minduflness? Termin mindfulness jest tłumaczony na język polski jako uważność lub uważna obecność. Według Jona Kabat-Zinna jest to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Mindfulness to zarazem podejście, ale także techniki pracy ze świadomością ciała, myśli i emocji. Dzięki treningowi uważności rozwijana jest umiejętność bycia tu i teraz. Jaki to ma związek z wellbeingiem? Uważna osoba jest bardziej świadoma tego, co się z nią dzieje w danym momencie. Dzięki [...]

Jak stworzyć organizację wellbeingową?

Wellbeing to w dosłownym tłumaczeniu na język polski dobrostan, czyli taki stan/sytuacja, kiedy czujemy się dobrze. W naszym podejściu wellbeing obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby. Jest to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek jest uważny na siebie i innych, rozumie swoje potrzeby i działania, realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie i jest aktywny fizycznie. Jednym słowem czuje się dobrze ze sobą. W związku z tym, iż [...]

Wielka Siła Małej Drzemki

” Wielka Siła Małej Drzemki – Idealne i Zdrowie Środowisko do Regeneracji Ciała i Umysłu” VINCI POWER NAP – wyróżnione certyfikatem Wellbeing Quality przez Wellbeing Institute Magdalena Filcek jest autorką „Vinci Power Nap – Kawiarenka Snu®” pierwszego w Polsce i tego typu na świecie (chronionego) innowacyjnego pomysłu dotyczącego WELLBEING’u w organizacjach opartego na odzyskiwaniu utraconej ENERGII pracownika, projekt ten również może służyć pomocą: liderom biznesu, lekarzom, chirurgom, pacjentom, naukowcom, weteranom, dzieciom, etc, na całym świecie. Jej projekty tworzone z połączenia nauki i pasji, zdobyły najwyższe wyróżnienia i nagrody, większość z nich jest o zasięgu [...]

Pozytywny potencjał organizacji

Czy wellbeing może mieć wpływ na potencjał organizacji? Instytut Gallupa razem z firmą Healthways opracował wskaźnik Wellbeing Index i przeprowadził badania, które pozwoliły na wyłonienie pięciu kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia z pracy. Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeingu (sens, relacje, finanse, społeczność i zdrowie), chętniej pomagają innym, łatwiej przystosowują się do zmian, w mniejszym stopniu opuszczają pracę z powodów zdrowotnych, są mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy oraz mają większe poczucie przynależności do firmy. Czynniki wpływające na poziom zadowolenia z pracy sens (ang. purpose) – czerpanie satysfakcji, poczucie wpływu i znaczenia swoich działań, [...]