Nasza Oferta

award

Certyfikacje

Czytaj więcej
mechanical

Wdrożenia

Czytaj więcej
analysis

Wellbeing Index Control

Czytaj więcej
recommended

Wellbeing Quality

Czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zapraszamy do kontaktu

Pakiety

pakiet biały

możliwość korzystania z bazy wiedzy Wellbeing Institute

możliwość uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Wellbeing Institute
(bilety ze zniżką 10%)

zniżka na usługi i szkolenia Wellbeing Institute w wysokości 10%

konsultacje w zakresie wellbeingu

przygotowanie do otrzymania wellbeing certificate

umieszczenie logo klienta na stronie Wellbeing Institute

pakiet srebrny

możliwość korzystania z bazy wiedzy Wellbeing Institute

możliwość uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Wellbeing Institute

(bilety ze zniżką 15%)

zniżka na usługi i szkolenia Wellbeing Institute w wysokości 15%

konsultacje w zakresie wellbeingu

przygotowanie do otrzymania wellbeing certificate

umieszczenie logo klienta na stronie Wellbeing Institute

50% zniżki na badanie poziomu dobrostanu pracowników narzędziem WIC Wellbeing Index Control wraz z podstawowym raportem i zaleceniami

pakiet granatowy

możliwość korzystania z bazy wiedzy Wellbeing Institute

możliwość uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Wellbeing Institute

(bilety ze zniżką 20%)

zniżka na usługi i szkolenia Wellbeing Institute w wysokości 20%

konsultacje w zakresie wellbeingu

przygotowanie do otrzymania wellbeing certificate

umieszczenie logo klienta na stronie Wellbeing Institute

badanie poziomu dobrostanu pracowników narzędziem WIC Wellbeing Index Control wraz ze szczegółowym raportem i zaleceniami

Wdrożenia

Misją Wellbeing Institute jest podnoszenie poziomu wellbeingu pracowników i organizacji poprzez promowanie idei, edukację i wzmacnianie wizerunku firm dbających o pracowników.

Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości, które są bliskie pracownikom i zwiększają ich zaangażowanie a przez to również wymierną efektywność w pracy, daje pracodawcom  potężne możliwości rozwoju i osiągania zamierzonych celów.

Współpracujące z Wellbeing Institute organizacje mogą sprawdzić jak wygląda poziom wellbeingu dzięki oferowanemu przez nas narzędziu WIC.
Dla tych, którzy uzyskują w analizie wysokie noty otwiera się ścieżka do uzyskania prestiżowego  certyfikatu Wellbeingowej Organizacji.

Jeśli w wyniku analizy zidentyfikowane zostaną obszary z potencjałem do doskonalenia rekomendujemy skorzystanie z usług Instytutu w zakresie programów wdrożeniowych, które są przygotowywane indywidualnie w oparciu o najlepsze praktyki z rynku i ogromne doświadczenie konsultantów.

Szkolenia

Wierzymy, że zdobywanie wiedzy, rozwój a przede wszystkim umiejętność przekształcenia tego co już wiemy w konkretne działania jest kluczem do wellbeingu organizacji i każdej indywidualnej osoby.

Szkolenia oferowane przez Wellbeing Institute to autorskie programy przygotowywane przez ekspertów z ogromnym doświadczeniem w biznesie oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie skutecznej edukacji, coachingu, mentoringu oraz doradztwa. Budując nasze programy szkoleniowe zwracamy uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wiedzą teoretyczną, merytoryczną  a działaniami zmieniającymi postawy, uczącymi nowych konkretnych sposobów działania, które w sposób prosty dają się zastosować w praktyce oraz w sposób wymierny zmieniają jakość życia i zbliżają w kierunku wellbeingu.

Prowadzimy szkolenia w formułach zamkniętych i otwartych, pracujemy z grupami, jak również indywidualnie.
Gwarancją skuteczności są małe grupy oraz warsztatowy charakter.

Wellbeing Quality

ZNAK JAKOŚCI WELLBEING QUALITY

Jeśli masz produkt/usługę/technologię, która wpływa na poprawę wellbeingu, zgłoś się do Wellbeing Institute po znak jakości Wellbeing Quality. Po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Kapitułę Certyfikującą Wellbeing Institute otrzymasz znak jakości Wellbeing Quality.

WELLBEING CERTIFICATE

Program Wellbeing Certificate przeznaczony jest dla firm, które stosują praktyki wellbeingowe.

WELLBEING CERTIFICATE Basic

Jeśli firma stosuje praktyki wellbeingowe w co najmniej 1 z 6 obszarów może otrzymać WELLBEING CERTIFICATE basic

jak uzyskać certyfikat?


Prześlij nam opis swojej praktyki,

z zaznaczeniem jakiego obszaru dotyczy, po pozytywnej weryfikacji (w postaci pogłębionego wywiadu) otrzymasz certyfikat WELLBEING CERTIFICATE Basic

CO JESZCZE ZYSKUJESZ?

½ strony w Raporcie opisującym najlepsze praktyki w danym roku wydawanym przez Wellbeing Institute + umieszczenie logo 

2 prezentacje case’u na portalu Wellbeing Institute

1 bilet GENERAL na konferencję 20.03.2019

„Wellbeing w praktyce” 

umieszczenie informacji na stronie Wellbeing Institute wraz z logiem

i przekierowaniem do strony firmy 

\

WELLBEING CERTIFICATE Advanced

Jeśli firma stosuje praktyki wellbeingowe w co najmniej 3 z 6 obszarów może otrzymać WELLBEING CERTIFICATE Advanced

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT?


Prześlij nam opis swoich praktyk,

z zaznaczeniem jakich obszarów dotyczy, podczas wizyty w Twojej firmie/oddziale nasi konsultanci zweryfikują przesłane informacje i po pozytywnej weryfikacji otrzymasz certyfikat WELLBEING CERTIFICATE Advanced

CO JESZCZE ZYSKUJESZ?

1 strona w Raporcie opisującym najlepsze praktyki w danym roku wydawanym przez Wellbeing Institute + umieszczenie logo + 1 zdjęcie 

6 prezentacji rocznie case’u na portalu Wellbeing Institute 

2 bilety PREMIUM na konferencję 20.03.2019

„Wellbeing w praktyce”

umieszczenie informacji na stronie Wellbeing Institute wraz z logiem

i przekierowaniem do strony firmy

Your Text

WELLBEING CERTIFICATE Leader

Jeśli firma stosuje praktyki wellbeingowe we wszystkich

6 obszarach może otrzymać WELLBEING CERTIFICATE Leader

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT?


PRZEŚLIJ NAM OPIS SWOICH PRAKTYK W 6 OBSZARACH, PRZEPROWADZIMY BADANIE PRACOWNIKÓW NARZĘDZIEM WELLBEING INDEX CONTROL, PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI DZIAŁAŃ OTRZYMASZ CERTYFIKAT WELLBEING CERTIFICATE LEADER

CO JESZCZE ZYSKUJESZ?

2 strony w Raporcie opisującym najlepsze praktyki w danym roku wydawanym przez Wellbeing Institute (na podstawie badania Wellbing Index Control) + umieszczenie logo + 5 zdjęć

12 x w roku możliwość publikacji artykułu na portalu Wellbeing Institute 

3 bilety VIP na konferencję 20.03.2019

„Wellbeing w praktyce” 

umieszczenie informacji na stronie Wellbeing Institute wraz z logiem

i przekierowaniem do strony firmy

możliwość wystąpienia podczas konferencji i eventów realizowanych przez Wellbeing Institute wraz z prezentacją dobrych praktyk