Nasza Oferta

award

Certyfikacje

Czytaj więcej
mechanical

Wdrożenia

Czytaj więcej
analysis

Wellbeing Index Control

Czytaj więcej
recommended

Wellbeing Quality

Czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zapraszamy do kontaktu

Certyfikacja

WYRÓŻNIENIE DLA ORGANIZACJI, KTÓRE STAWIAJĄ CZŁOWIEKA W CENTRUM POTWIERDZENIE WYSOKICH STANDARDÓW W 6 OBSZARACH WELLBEINGU

Certyfikacja Wellbeing Leader jest wyróżnieniem, które dowodzi dobrych praktyk wellbeingowych organizacji. Potwierdza, że organizacja stawia człowieka w centrum, że dba o dobrostan swoich pracowników i w porozumieniu z nimi wdraża rozwiązania, które mają na celu wesprzeć ich w codziennej pracy tak, aby mogli czuć się dobrze i aby potrafili równoważyć swoje życie na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań zawodowych.

Wdrożenia

Misją Wellbeing Institute jest podnoszenie poziomu wellbeingu pracowników i organizacji poprzez promowanie idei, edukację i wzmacnianie wizerunku firm dbających o pracowników.

Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości, które są bliskie pracownikom i zwiększają ich zaangażowanie a przez to również wymierną efektywność w pracy, daje pracodawcom  potężne możliwości rozwoju i osiągania zamierzonych celów.

Współpracujące z Wellbeing Institute organizacje mogą sprawdzić jak wygląda poziom wellbeingu dzięki oferowanemu przez nas narzędziu WIC.
Dla tych, którzy uzyskują w analizie wysokie noty otwiera się ścieżka do uzyskania prestiżowego  certyfikatu Wellbeingowej Organizacji.

Jeśli w wyniku analizy zidentyfikowane zostaną obszary z potencjałem do doskonalenia rekomendujemy skorzystanie z usług Instytutu w zakresie programów wdrożeniowych, które są przygotowywane indywidualnie w oparciu o najlepsze praktyki z rynku i ogromne doświadczenie konsultantów.

Szkolenia

Wierzymy, że zdobywanie wiedzy, rozwój a przede wszystkim umiejętność przekształcenia tego co już wiemy w konkretne działania jest kluczem do wellbeingu organizacji i każdej indywidualnej osoby.

Szkolenia oferowane przez Wellbeing Institute to autorskie programy przygotowywane przez ekspertów z ogromnym doświadczeniem w biznesie oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie skutecznej edukacji, coachingu, mentoringu oraz doradztwa. Budując nasze programy szkoleniowe zwracamy uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wiedzą teoretyczną, merytoryczną  a działaniami zmieniającymi postawy, uczącymi nowych konkretnych sposobów działania, które w sposób prosty dają się zastosować w praktyce oraz w sposób wymierny zmieniają jakość życia i zbliżają w kierunku wellbeingu.

Prowadzimy szkolenia w formułach zamkniętych i otwartych, pracujemy z grupami, jak również indywidualnie.
Gwarancją skuteczności są małe grupy oraz warsztatowy charakter.

Wellbeing Quality

ZNAK JAKOŚCI WELLBEING QUALITY

Jeśli masz produkt/usługę/technologię, która wpływa na poprawę wellbeingu, zgłoś się do Wellbeing Institute po znak jakości Wellbeing Quality. Po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Kapitułę Certyfikującą Wellbeing Institute otrzymasz znak jakości Wellbeing Quality.